Jak wykonać nowy font

Strona ze względu na brak jakichkolwiek reakcji ze strony czytelników i twórców zostaje usunieta.

Strona ta stara się pomóc w tworzeniu nowych fontów komputerowych.

Do tworzenia nowych fontów można użyć programu MetaFont lub bazującego na nim MetaPost. Docelowo miały by się tu znaleźć wszelkie skrypty i gotowe projekty jak od zera stworzyć font w Metapoście lub metafoncie. Jak przekonwertowac go na TrueType. Tworzenie fontów do składu wzorów matematycznych, kerning, ligatury i wszystko co może przydać się przy tworzeniu nowych znaków.

Zapraszamy do współpracy.

Przykładowy plik źródłowy to (demo.mf):

u#:=4/9pt#;
define_pixels(u);

beginchar("a",13u#,16u#,5u#);"Letter a";
 z1 = (5u,3u);
 z2 = (37u,43u);
 x3 = 1/3[x2,x1]; y3 = 1/3[y1,y2];
 pickup pencircle scaled .4pt;
 draw z1..z3{dir 45}..z2;
 draw z1..z3{dir 105}..z2;
 draw z1..z3{dir -20}..z2;
 pickup pencircle scaled 2u;
 drawdot z1; drawdot z2; drawdot z3;
 endchar;

end

tu opis co oznaczają poszczególne definicje.

następnie generujemy:

mf '\mode=ljfour; mode_setup; input demo.mf'
gftopk demo.600gf demo.600pk
mf demo.mf
gftodvi demo.2602gf

otrzymamy plik demo.dvi ,ktory pozwoli nam juz obejrzeć nasz znak
Oczywiście tak przygotowany znaczek możemy wstawić do pliku LaTeX-owego.
Jeśli zależy nam na innym formacie możemy zrobić
mftrace —formats=TTF -V demo.mf
niestety obecna wersja ma problemy z szerokoscią znaku. Nie wiem jak to poprawić.

Zagadnienia do napisania

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.