Demo Przykład użycia latex

Oto przykład użycia naszego znaku w dokumencie Latex-owym

\documentclass[10pt,polish]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\usepackage{babel}
\newfont{\literkaa}{demo}
\newcommand{\othera}{{\literkaa a}}

\begin{document}
To jest strona testowa, w której użyjemy
znaczku \othera\ .
\end{document}

a oto wynik
5f5efa31a8c54c72.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.