Do Napisania

Kerning i różne odstępy

Ligatury

Znaki matematyczne i tryb matematyczny

Sposób użycia znaków w latexu tak by można było używać wszystkich makr jak \bf \Huge itp.

Pisanie pionowe i zmienny kierunek. Różne litery na początku wyrazu i w środku, końcu.

Znaki stałe do tworzenia rysunków (np. planszy do gry)

Podkreślenie i przekreślenie znaku

opis

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.