Fontforge

Program graficzny (GUI) pozwalający poprawiać już stworzone fonty w różnych formatach. Niestety do konwersji z MetaFont-u uzywa on bardzo dużych obrazków, które konwertuje na krzywe za pomocą autotrace.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją GNU Free Documentation License.